نتیجه گیری

اگر قصد جوانسازی پوست خود، بدون عمل جراحی تهاجمی را دارید، تزریق ژل و تزریق فیلر بهترین گزینه برای شما است، چرا که بی‌خطرتر و کم هزینه‌تر از عمل جراحی می‌باشند. شما تنها پس از یک جلسه انجام تزریق ژل در صورت و بدن می‌توانید مجدداً نشاط و جوانی پوست خود را به دست آورید و تاثیرات آن می‌تواند برای ماه‌ها باقی بماند. با توجه به اینکه ژل‌های بسیاری موجود می‌باشند، انجام یک مشاوره برای انتخاب بهترین نوع با توجه به نیازهای شما ضروری است. متخصصین ما در مرکز زیبایی پوست ومو شریعتی نگرانی‌ها و اهداف نهایی شما را پیش از توصیه‌ی یک برنامه‌ی درمانی جهت تزریق ژل، بطور دقیق در نظر می‌گیرند. اگر به دنبال طراوت بیشتر پوست خود هستید ممکن است پزشک به منظور دستیابی به نتایج مورد نظر درمان‌های دیگری را همراه با تزریق ژل توصیه کند.
تزریق ژل در صورتی که توسط یک پزشک ماهر و مجرب انجام شود، می‌توانند فوق‌العاده طبیعی به نظر برسند. گاهی تبلیغاتی بسیار منفی و غیرواقعی در مورد فعالیت‌های زیبایی به گوش می رسند. آن چه گاهی از سوی افراد غیر کارشناس در خصوص عوارض تزریق ژل گفته می‌شود، به هیچ وجه حقیقت ندارد. چرا که این فرآیند اساسا آثار جانبی بسیار کمی را برای شما به وجود خواهد آورد.

محقق و مترجم: عزیزه جوهری