تهران اسکین | برترین مراکز لیزر موهای زائد کشور
بهترین کلینیک لیزر موی زائد | بهترین مرکز لیزر در تهران |مرکز لیزر شریعتی | بهترین دستگاه لیزر موهای زائد | دستگاه لیزر بدون درد | مرکز لیزر شریعتی | تخفیف لیزر کل بدن | کلینیک پوست | کلینیک زیبایی

تخفیفات لیزر

مژده! جشنواره زمستانه با اسکلیپون 2018 معجزه لیزر مو

 

لیزر کل بدن فقط 380 هزارتومان

(شامل: دست ها کامل، پاها کامل، بیکینی، خط بین باسن، زیر بغل، صورت)

 

لیزر فول فقط 490 هزارتومان

(شامل کل نواحی بدن)

 

پکیج کاربردی: فقط 270 هزارتومان

(شامل: ساق پاها، ساعد دست ها، بیکینی، زیر بغل (صورت اشانتیون)

 

تخفیفات لیزر، جمعه ها:

فول بادی: 440 هزارتومان
بیکینی و زیر بغل: 110 هزارتومان
پاها کامل و بیکینی: 300 هزارتومان

 

(توجه داشته باشید که جلسات لیزر شما با هر تخفیف و پکیجی شروع شود تا پایان جلسات همین مبلغ در نظر گرفته می شود و افزایش قیمت در نظر گرفته نمی شود)

 

قیمت لیزر موهای زائد بانوان با دستگاه اسکلپیون،مدیواستار 2018

ردیف محل لیزر

قیمت به هزار تومان

1 صورت کامل 60
2 پیشانی 30
3 چانه 30
4 خط ریش (قسمت فوقانی گردن) 30
5 گونه 30
6 پشت لب 20
7 دست ها کامل 110
8 بازوها (هر دو با هم) 75
9 ساعدها (هر دو با هم) 65
10 پاها کامل (هر دو با هم) 230
11 ران ها (هر دو با هم) 130
12 ساق ها (هر دو با هم) 120
13 باتک (باسن) 60
14 ژنیتال کامل (تناسلی و بیکینی) 65
15 شکم (زیر ناف) 35
16 زیر بغل (هر دو با هم) 50
17 نیم تنه جلو با جلو سر شانه 130
18 نیم تنه پشت با پشت سر شانه 130
19 کامل بدن (دست ها و پاها کامل،ژنیتال و زیر بغل،صورت، خط بین باسن) تخفیف عید 380

 

قیمت لیزر موهای زائد آقایان با دستگاه اسکلپیون،مدیواستار 2018

ردیف محل لیزر

قیمت به هزار تومان

1 خط ریش گونه 25
2 خط ریش زیر گردن  25
3 پشت گردن 30
4 دست ها کامل 175
5 بازوها  100
6 ساعدها 100
7 پاها کامل 270
8 ران ها 150
9 ساق پاها 140
10 باسن 90
11 تناسلی 110
12 شکم 60
13 زیر بغل 90
14 هر کدام از نیم تنه ها کامل 150
15 کل بدن 690

کل بدن شامل: دست ها،پاها،ناحیه تناسلی،زیر بغل، خط ریش ها

فول شامل: کل نواحی بدن (فقط 800 هزارتومان)

نظرات بسته شده است.

error: Content is protected !!